Knihvazač „Práv českých“

Z Encyklopedie knihy

Knihvazač „Práv českých“ pražský řemeslník období přechodu pozdní gotiky k rané renesanci. Pracoval ve 20. a 30. letech 16. století a vycházel přitom ze slohových základů dílny Knihvazače s plotnou sv. Václava (knihařské nářadí obou anonymů mělo shodnou provenienci). Pojmenování získal dle nejstaršího dnes známého dokladu, totiž vazby Práv českých soběslavských, opsaných roku 1518 (Knihovna Národního muzea v Praze, sign. I F 23). Přední desku Práv ozdobil kruhovou plotnou s Kristovým křtem.

Na vazbách aplikoval sice ještě gotizující kování, ale vedle toho užíval již soudobě moderní teletinu a kozinky s barevným akordem zlacení. Oblíbil si vazbu s dominantovou kompozicí, přičemž přední desku realizoval zpravidla invenčněji a pokrokověji nežli zadní, jejíž výzdoba bývá konzervativnější. Dominanty měly buď kruhový tvar (vlevo hledící dvojocasý Český lev, vpravo hledící orlice, Panna Marie jako královna, Panna Marie s dítětem, sv. Jeroným se lvem, sv. Jiří zápasící s drakem aj.), anebo podobu obdélníku (sv. Václav, sv. Pavel, sv. Kateřina). Dominantní plotna byla umístěna v zrcadle lemovaném bordurou. K charakteristickým motivům válečkového rámu patří tektonická žerď proložená prstenci a vázovitými prvky, anebo kandelábr ze stylizovaného akantu či pletencový pás. Vnitřní rohy rámu přední desky velmi často spojují charakteristické oblouky tlačené filetami, v jejichž výsečích se nachází kolek s velkou kulovitou rolničkou. Výjimkou nejsou antikvové nápisy.Lit.: HAEBLER, K.: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Bd. 1-2. Leipzig 1928-1929 (repr. 1968); NUSKA, B.: Böhmische Buchbinder in Haeblers Werk. Gutenberg-Jahrbuch 1961, s. 323-328; NUSKA, B.: Počátky české renesanční knižní vazby. Umění 10, 1962, s. 469-493; SCHUNKE, I.: Prager Buchbinder und Werkstätten in der Renaissance. Historická knižní vazba 1964-1965, s. 146-158.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.