Kodex (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Kodex (z lat. codex = kmen, špalek, angl. a fr. codex, něm. Kodex) je forma knihy, kterou charakterizují složky tvořené dvojlisty svázané ve hřbetu. Nahradil starší svitek, oproti němu umožňuje lepší orientaci v knize a využití psací látky po obou stranách. Vazba chrání sevřený knižní blok proti vnějším vlivům a kodex je také možné lépe skladovat a přenášet.

Za předchůdce kodexu se dají považovat svázané voskové destičky, které užívali Římané. Nejstarší pozůstatky kodexů byly nalezeny v Egyptě a pocházejí z konce 1. století, případně z první poloviny 2. století. Knihy v podobě kodexů začaly být na evropském Západě obvyklé od 4. století a definitivně se prosadily v rámci karolinské renesance na konci 8. století.

Příprava kodexu

Pro přípravu kodexu je nutné nejprve získat psaní látku, pergamen nebo papír. Pergamen se vyráběl ze zvířecích kůží, papír ze starých hadrů. Ze psací látky byly složením do dvoulistů vytvořeny složky. V jedné složce bylo typicky pět nebo šest dvoulistů (v takovém případě kvinternů nebo sexternů). Před psaním byla psací látka připravena, na listy byla většinou perem olůvkem nebo tzv. slepým linkováním vytvořena osnova, která vymezovala psací plochu (zrcadlo stránky) a jednotlivé řádky, do kterých se psalo. Poté, co byly volné složky popsány (do svázané knihy se psalo jen výjimečně), byly opatřeny knižní vazbou.

Autor hesla: Jindrich.marek