Kolace

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:45, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kolace (z lat. collatio = snesení, angl. a fr. collation, něm. Kollation) 1. v textologii srovnání všech dostupných textových pramenů s cílem kriticky ověřit jejich spolehlivost a zjistit případné rozdíly. Provádí se po úsecích buď vizuálně, anebo poslechem. 2. Týmž způsobem srovnává čili kolacionuje korektor předlohu a sazbu před definitivním tiskem. 3. Knihvazačova kontrolní činnost, která vyloučí chyby při sestavení falcovaných a zalisovaných tiskařských složek do knižního bloku. 4. V retrospektivní bibliografii prvotisků a starých tisků způsob ověření úplnosti a stanovení rozsahu exempláře daného vydání. Rozsah se zpravidla určuje dle číslování listů, sloupců a stran, a tam, kde tato čtenářská pomůcka zavedena není, slouží archové signatury. Nejsou-li tištěny ani signatury, je třeba sledovat knihařské stehy jakožto vodítka při počítání listů ve složkách.


Lex.: VLAŠÍN, Š. (red.): Slovník literární teorie. Praha 1977, s. 174.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.