Kolečko (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Kolečko je knihvazačské nářadí určené ke slepotiskové či zlacené výzdobě pokryvů desek. Sloužilo k vytvoření souvislé jednoduché či několikanásobné linky. Tvoří ho mosazné či bronzové kolečko s vyrytou linkou po jeho obvodu. Jeho středem prochází osička, která je zasazena do vidlice uchycené ve dřevěné rukojeti. Zejména do doby před znovuoživením bohaté slepotiskové výzdoby v 15. století bývaly desky zdobeny zpravidla jen kombinacemi svisle, příčně či kosmo vedených linek, vtlačovaných do pokryvu pomocí kolečka či pomocí kovového linkovátka. Později byla linkami načrtnuta základní kompoziční osnova výzdoby desek, a ta potom vyplňována potom otisky kolků, válečků a ploten.

Lit.: LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 419; PEARSON, D.: English Bookbindings Styles 1450–1800. A Handbook. London 2005, s. 46. 

Autor hesla: Kamil.boldan