Kolečko (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Kolečko (též rádélko z něm. rädeln = rádlovat) druh knihařského nářadí sloužícího k vytlačení linky či úzkého opakovaného vzoru v usňovém pokryvu vazby slepotiskové. Základem rádélka bylo mosazné či bronzové kolečko otáčející se kolem osy, která spočívala ve vidlici upevněné na dřevěné rukojeti. Pohyblivá část rádélka s rytinou na obvodu zanechávala v usni nepřerušovanou stopu, např. podélně rozvinutý kandelábrový ornament. Koncem 15. století bylo rádélko stejně jako širší váleček užíváno ještě zřídka. Od renesance však obliba neobyčejně vzrostla, poněvadž rádélko knihvazačům ulehčovalo fyzickou práci.


Lit.: HAEBLER, K.: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Bd. 1-2. Leipzig 1928-1929 (repr. 1968); HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 19-145; SCHUNKE, I.: Beiträge zum Rollen- und Platteneinband im 16. Jahrhundert. Leipzig 1937.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.