Kolek (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Verze z 30. 11. 2020, 20:45, kterou vytvořil Kamil.boldan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kolek je základní součást knihvazačského nářadí, užívaná při slepotiskové či zlacené výzdobě pokryvu desek. Vývojově vznikl z punců užívaných zlatníky. Sestával z kovové části zhotovené z mosazi či bronzu a z dřevěné rukojeti. Kolek byl určen k ručnímu otlačení vyrytého, zpravidla méně rozměrného motivu do navlhčeného a změklého usňového pokryvu. V Evropě jej knihvazači užívali již od zavedení počátku slepotiskové techniky výzdoby na přelomu 7. a 8. století. Na konci středověku se z kolku vyvinulo další knihvazačské nářadí – váleček, plotna, fileta.

Kolky měly tvar kruhový, čtvercový, obdélníkový, oválný, zašpičatěle oválný, kosočtverečný, srdcovitý, kapkovitý či tvar heraldického štítu. Častěji se vyskytují kolky ve tvaru nápisové pásky (se jmény světců či invokacemi, výjimečně i se jménem knihaře). Vyrytý motiv byl někdy ohraničen rámem, jindy byl volný. Nejčastěji na kolcích nacházíme různé stylizované květy, kytice, lilie, rozety, palmety, stonky s listovím, různé plody, ze zoomorfních motivů potom vedle symbolů evangelistů a heraldických zvířat též draky a jiná fantaskní zvířata či reálná zvířata jako jeleny, psy, opice aj. Do některých kolků byly vyryty postavy světců. Rozlišujeme negativně ryté kolky pro vytvoření vystouplé slepotiskové výzdoby a pozitivně ryté kolky pro vytváření zpravidla vhloubené zlacené výzdoby. Knihvazači si kolky zakupovali od specializovaných řemeslníků. Na základě srovnávacího studia kolků a dalšího užitého nářadí užitého při výzdobě pokryvu desek můžeme vazbu přiřknout určité dílně. Slepotiskem či zlacením zdobenou knižní vazbu tak můžeme datovat i lokalizovat zpravidla přesněji než nezdobené knižní vazby.

Lit.: ENGELHART, H.: Lexikon zur Buchmalerei. Bd. 2. Stuttgart 2012, s. 429–431 (autorem hesla o románské slepotiskové vazbě je O. Mazal); HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce 19. století. Praha 1959, s. 23; MAZAL, O.: Europäische Einbandkunst aus Mittelalter und Neuzeit. Graz. 1990, s. 14; TÝŽ: Einbandkunde. Die Geschichte des Bucheinbandes. Wiesbaden 1997, s. 69–74; NUSKA, B.: Česká gotická vazba. In: Česká kniha v proměnách staletí (ed. M. Bohatcová). Praha 1990, s. 104–105; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 65, 80; PETERSEN, D.-E.: Mittelalterliche Bucheinbände der Herzog August Bibliothek. Wolfenbüttel 1975, s. 38–40.

Autor hesla: Kamil.boldan