Kolektanea

Z Encyklopedie knihy

Kolektanea (z lat. colligere = sbírat, angl. collectanea, fr. recueil, něm. Kollektaneen) sbírka drobnějších literárních útvarů vznikající většinou na bázi excerpt, např. svod přísloví Erasma Rotterodamského Collectanea adagiorum veterum (Strasbourg 1509). Soubory rozsáhlejších uzavřených či krácených textů se nazývají analecta, antologie, chrestomatie, miscellanea či silva rerum.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.