Kolkový desén

Z Encyklopedie knihy

Výzdoba vnitřního pole na deskách knižní vazby sestavená z opakujících se otisků jednoho kolku či z několika střídajících se kolků, otiskovaných těsně vedle sebe. Svou podobou může upomínat mozaiku. Usňový potah pozdně středověkých vazeb byl na většině plochy zdoben plastickou slepotiskovou výzdobou.

Lit.: NUSKA, B.: Česká gotická vazba. In: Česká kniha v proměnách staletí (ed. M. Bohatcová). Praha 1990, s. 104–105. HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970, s. 83; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s.  70. 

Autor hesla: Kamil.boldan