Kompendium

Z Encyklopedie knihy

Kompendium (z lat. compendium = shrnutí, angl. compend nebo compendium, fr. précis, něm. Kompendium) příručka shrnující pro studijní a vědecké účely základní poznatky určitého oboru či jeho odvětví, např. Compendium iuris canonici (Strasbourg 1499). Obdobně orientované příruční texty se ve středověké literatuře nazývaly enchiridion, lucidář a speculum. V novější době je pro tištěný souhrn poznatků používáno také synonymního označení repertorium (lat. reperire = shledávat) nebo vademekum (lat. vade mecum = pojď se mnou).

bohemikální literatury užívající toto označení přímo v názvu lze krátce jmenovat alespoň Compendium, to jest Krátké obsažení historie o válce židovské Josepha Flavia (Praha 1591), Compendium annalium ecclesiasticorum Caesara Baronia a jeho pokračovatelů (Praha 1721-1730) nebo Compendium benedictinum Johanna Antona Maria Schenze von Schemmerberg (Praha 1736).


Lex.: VLAŠÍN, Š. (red.): Slovník literární teorie. Praha 1977, s. 178.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.