Kompozice výzdoby

Z Encyklopedie knihy

Jde vlastně o rozvrh výzdoby knižní vazby. Na rozdíl od ornamentiky užitého nářadí – které si knihvazač kupoval již hotové – představuje vlastní tvůrčí projev knihvazače. Rozlišujeme dva základní kompoziční typy. 1. Rámová kompozice s vnější bordurou (od pozdní gotiky s členitější soustavou do sebe vkládaných rámů) a vnitřním polem. 2. Dominantová kompozice s dominantou posazenou ve středu z větší části prázdného pole, ohraničeného méně výrazným rámem.

Bohatá slepotisková výzdoba pozdně gotických knižních vazeb bývá zpravidla utvářena v rámové kompozici, kdežto dominantová kompozice začala být častěji užívána na renesančních vazbách zdobených zlacením. Rám bývá ohraničen jednoduchými i násobnými linkami a vyplněn otisky obvykle několika se střídajících kolků anebo opakujícími se otisky jednoho obdélníkového kolku s rostlinným úponkem, vytvářejícími iluzivní pás. Kolky bývají otištěny i do nárožních polí vzniklých křížením linek (tzv. křížení v rámu). Od poslední třetiny 15. století se pro výzdobu rámů častěji užívají válečky, které vytvářely pásovou výzdobu s opakujícím se motivem a urychlovaly knihařovu práci. Začíná se utvářet soustava soustředných rámů, tolik oblíbená v renesanční dominantové kompozici, i motiv vpadlého pole - vlastně prostorový efekt, který vzniká spojením dvou rámů v nárožích diagonálními linkami. Vnitřní pole vyplňuje kolkový desén s opakujícími se otisky jednoho či několika kolků. Vnitřní pole bývá často rozděleno kupř. kosým linkovým mřížováním (tzv. routováním) a do takto vzniklých kosodélných mezipolí se otiskují jednotlivé kolky. Vnitřní pole může být vyplněno vodorovně uspořádanými řadami kolků či pomocí zkřížených diagonál rozděleno do čtyř větších trojúhelníkových polí. Vůbec nejčastěji bývá členěno vertikálně provlněným vzorem granátového jablka (někdy označovaným také jako brokátový motiv). Racionalizaci v knihvazačově práci přinášelo od sklonku 15. století pozvolné zavádění rozměrnějších ploten, které umožňovaly zhotovit výzdobu celého vnitřního pole na jeden ráz (v Čechách se s nimi ovšem častěji setkáváme až na renesančních vazbách). Působení celé plastické kompozice zpravidla dotváří nárožní a středové kování, jehož lesklý kov (nejčastěji mosaz) zajímavě kontrastuje s barvou usně (na pozdně středověkých slepotiskových vazbách převažují tmavě hnědé třísločiněné usně, na renesančních zase světlé jirchy).

Lit.: NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 24; PETERSEN, D.–E.: Mittelalterliche Bucheinbände der Herzog August Bibliothek. Wolfenbüttel 1975, s. 40.

Autor hesla: Kamil.boldan