Konkordance

Z Encyklopedie knihy

Konkordance písmový stupeň o velikosti 48 typografických bodů (18,05 mm). Je to čtyřnásobek cicera neboli čtyřcicero. Označení získal ze zvláštního typu poznámek k textu sázených v podobě marginálií na okraj stránek. Poněvadž šířka těchto poznámek byla shodná s čtyřnásobkem cicera, stupeň písma i velikost linek a písmových výplňků získaly synonymní název konkordance (z lat. concordare = souhlasit). Konkordance se tak stala po ciceru druhým základním stupněm užívaným k rozlišování sazebního materiálu větších rozměrů. Osm cicer lze tak analogicky pojmenovat jako 2 konkordance, dvanáct cicer jako 3 konkordance apod. Čtyřcicerový stupeň netisknoucích písmových výplňků bývá označován též kvadrát.


Lit.: WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.