Korán

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:46, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Korán (arab. Qurân = čtení, čtená kniha) muslimská posvátná kniha, soubor arabsky psaných nábožensko-dogmatických, mytologických a právních textů. Podle učení islámu existuje věčně, uložen pod trůnem Allahovým. Zjeven byl v Mekce a Medíně prorokem Muhammadem (Mohamed, 570-632) a šířen hlasateli raného islámu. Roku 650 byly jednotlivé Muhammadovy výroky kanonizovány a sestaveny v jednotnou knihu. Text se definitivně ustálil v 8. století. Je rozdělen do 114 kapitol (súr), které jsou počínaje stvořením světa nazvány dle svého obsahu. Některé kapitoly reflektují i historické prvky arabských dějin.

Nejstarší tištěná vydání byla realizována jako součást náboženské polemiky, ať se již jednalo o první částečný překlad do latiny Here begynneth a lytell treatyse of the turkes law called Alcoran (London 1515?), první úplný překlad Machumetis … doctrina ipse’que Alcoran … Opera et studio Theodori Bibliandri (Basel 1543), první arabské vydání Al-Coranus seu Lex Islamitica Muhammedis … ex museo Abrahami Hinckelmanni (Hamburg 1694), či o další vydání latinského překladu Alcorani textus universus … auctore Ludvigo Maraccio (Padua 1698). Do této skupiny patří také první kontakty koránu s jazykově českou literaturou. Jsou to Bartoloměje Dvorského (Curia) Proti Alchoranu, totiž zákonu tureckému a saracenskému a falešnému jich náboženství … knížky dvoje (Praha 1542). Známější je však jistě Budovcův Anti-Alkoran, to jest Mocní a nepřemožení důvodové toho, že Alkorán turecký z ďábla pošel (Praha 1614). Budovcovo pojednání je parafrází úvodu basilejské edice z roku 1543. Symptomatická titulní bordura, kterou Budovec opatřil původně Schumannově tiskárně, provázela zcela neorganicky Bylinovy edice kalendářů Jana Kryštofa Daysingera a Hermanna de Werwe ještě v letech 1637-1643.

K rituálním účelům bylo arabskojazyčné tištěné vydání Coranus arabice (St. Peterburg 1787) pořízeno z příkazu Kateřiny II. pro mohamedány žijící v Rusku. Jeho přetisky se v první polovině 19. století pořizovaly v Kazani. Jazykový a literárně studijní účel poprvé plnila edice Corani textus arabicus … recensuit … Gustavo Flügel (Leipzig 1834). Na Východě se však korán šířil striktně opisem. Až v 19. století byla povolena jen litografovaná vydání typu Koran in the original Arabic with an interlinear Persian translation (Calcutta 1831). První český překlad nazvaný prostě Korán (Brno 1912) připravil páter Ignác Veselý.


Bibl.: BINARK, J.: World bibliography of translations of the meanings of the Holy Qur’an. Printed translations 1515-1980. Istanbul 1986.

Lit.: HRBEK, I. (ed.): Korán. Praha 1991; KLIMOVIČ, L. I.: Kniga o Korane, jego proischoždenii i mifologii. Moskva 1986; NÖLDEKE, T.-SCHWALLY, Fr.: Kur’an tarihi. History of Qur’an. Istanbul 1970; RATAJ, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z Českých zemí. Documenta Pragensia monographia 15. Praha 2002.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.