Kordován

Z Encyklopedie knihy

Verze z 30. 10. 2019, 13:53, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kordován (též korduán, z it. cordovano = kordobský, angl. cordoban leather) druh jemně zpracované kozinky nazvaný dle španělského města Cordoba. Líc usně není hladký, nýbrž má jemné póry (jizvy). Useň je mořena jasnými barvami. Kordován byl často užíván jako pokryv při vazbě orientální. Po roce 1500 se rozšířil do Itálie a odtud po celé Evropě.


Lit.: BLAŽEJ, A. (a kol.): Technologie kůže a kožešin. Praha 1984; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.