Korektor (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Osoba provádějící v rukopisech korektury na základě srovnání opisu s exemplářem, na jehož základě byl opis pořízen. Korektury mohl provádět i sám písař, ale v případě skriptorií nebo institucí, kde se na vytvoření knihy podílel širší okruh osob, šlo obvykle o jinou osobu. Korektury byly někdy provedeny rovnou, jindy byly zběžně předepsány méně výrazným způsobem (např. rudkou, obvykle jako marginálie) a zapsány poté najednou. Pojem korektor se užívá rovněž u tištěných knih.