Korektury

Z Encyklopedie knihy

Korektury (z lat. corrigere) jsou úpravy textu v rukopisu, které opravovaly chyby. Byly prováděny vyškrabáváním původního textu či jeho přeškrtáváním a doplňováním nového textu namísto původního, mezi řádky nebo in margine (na okrajích stránek). U slov či písmen napsaných navíc se pro označení nadbytečné části používalo i její podtečkování. Někdy se pro odkaz na místo, kam se má vložit doplňovaný text, používaly speciální značky.