Kovový pokryv

Z Encyklopedie knihy

Pokryv z mosazného plechu s osazenými barevnými sklíčky na vazbě tištěné modlitební knihy z počátku 19. stol. Národní knihovna ČR, sign. 54.S.180, přední deska

Desky luxusních vazeb bývaly již od raného středověku někdy zdobeny zlatými, stříbrnými či pozlacenými plechy. Na rozdíl od vlastního knižního korpusu je nezhotovovali samotní knihvazači, ale zpravidla zlatníci. Pokryvy z drahých kovů byly zdobeny rytím, tepáním, prořezáváním a na ně byly dále aplikovány drahokamy, perly, emaily a jiné drahocenné materiály. Pro větší kontrast bývaly vazby s perforovanými kovovými pokryvy opatřeny nejprve barevným textilním pokryvem. Na vazbách ze 14. a 15. století  již drahé kovy vystřídaly mosazné či postříbřené plechy. Kovovými pokryvy byly opatřovány i vybrané typy knih v raném novověku, především zpěvníky a ženské modlitební knihy.

Lit.: FINGERNAGEL, A.: Geschichte der Buchkultur. Bd. 4. Romanik. Graz 2007, s. 355–408; GANZ, D.: Buch–Gewänder. Prachteinbände im Mittelalter. Berlin 2015; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce 19. století. Praha 1959, s. 15–18, 20–31; HERNAD, B.: Prachteinbände 870–1685. Schätze aus dem Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek München 2001; PEŠINA, J.: Knižní vazba v minulosti. Praha  1939, s. 10–16; PETERSEN, D.-E.: Mittelalterliche Bucheinbände der Herzog August Bibliothek. Wolfenbüttel 1975, s. 12.

Autor hesla: Kamil.boldan