Kozinka (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Kozinka)

Kozinka (angl. kidskin, fr. peau de chèvre, něm. Ziegenleder) souhrnné označení měkkých jemných usní pocházejících z kozích kůží. Typickým rysem jsou trojitě seskupené a od sebe vzdálené chlupové kanálky. Poněvadž se tloušťka kozinek pohybuje jen mezi 1-3 mm, velmi dobře sloužily při tvorbě vazby se vzorem „mosaïque“. Jednotlivé druhy usní jsou tradičně nazývány dle míst, odkud se do Evropy na přelomu 15. a 16. století počaly dovážet (kordován, marokén, safián, šagrén). Kozinky určené jako pokryv knižních vazeb velmi dobře přijímají mořidlo i zlacení. K imitaci některých kozinek se často užívá teletina.


Lit.: BLAŽEJ, A. (a kol.): Technologie kůže a kožešin. Praha 1984; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.