Krabicová vazba

Z Encyklopedie knihy

Ochranný, jen ojediněle ve středověku užívaný typ vazby, u níž jsou na dřevěné desky ještě nasazeny boční rámy. Kniha tak po uzavření připomínala usní potaženou krabici. Vevázaný knižní blok byl pevnou, nevyjmutelnou součástí ochranné krabice. Vedle toho se zhotovovala samostatná ochranná pouzdra, do nichž se cenné knihy jen volně vkládaly. Na našem uzemí se žádná krabicová vazba nedochovala.

Lit.: BOLLERT, M.: Ein Kastenband mit Lederschnitt in der Sächs. Landesbibl. zu Dresden. In: Buch und Bucheinband. Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans Loubier. Leipzig 1923, S. 95–104;  PETERSEN, H.: Bucheinbände. Graz 1991, s. 50.

Autor hesla: Kamil.boldan