Kralice: Porovnání verzí

Z Encyklopedie knihy

(Značka: editace z VisualEditoru)
m (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
 
Řádek 3: Řádek 3:
 
Roku 1909 byl položen základní kámen k pomníku Kralické bible (dostavěn 1936). Instituce s názvem Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích byla zřízena 1935. V letech 1956-1958 se někdejší tvrz stala střediskem intenzivního archeologického výzkumu, který přinesl neočekávané nálezy starého typografického materiálu (valouny [[Písmový kov|písmového kovu]], jednotlivá [[Tiskové písmeno|písmena]], [[ozdůbky|ozdůbky]], [[Linka|linky]] a bronzové [[Punktura|punktury]]). Mezi dnes zachovanými hmotnými památkami z oblasti dějin techniky [[Knihtisk|knihtisku]] patří tyto nálezy jednoznačně ke světovým unikátům.
 
Roku 1909 byl položen základní kámen k pomníku Kralické bible (dostavěn 1936). Instituce s názvem Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích byla zřízena 1935. V letech 1956-1958 se někdejší tvrz stala střediskem intenzivního archeologického výzkumu, který přinesl neočekávané nálezy starého typografického materiálu (valouny [[Písmový kov|písmového kovu]], jednotlivá [[Tiskové písmeno|písmena]], [[ozdůbky|ozdůbky]], [[Linka|linky]] a bronzové [[Punktura|punktury]]). Mezi dnes zachovanými hmotnými památkami z oblasti dějin techniky [[Knihtisk|knihtisku]] patří tyto nálezy jednoznačně ke světovým unikátům.
  
== Literatura ==
+
 
  
 
'''Lit.:''' FIALOVÁ, Vl.: Bratrské tisky, jejich impresoři a nález liter v Kralicích. In: Knihtisk a Univerzita Karlova (red. L. Vebr). Praha 1972, s. 99-145; FIALOVÁ, Vl.: Bronzenadeln aus einer Buchdruckerei des XVI. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahrbuch 1961, s. 136-141; FIALOVÁ, Vl.: Bronzové špendlíky z tiskárny 16. století v Kralicích nad Oslavou. Typografia 64, 1961, s. 3-7; FIALOVÁ, Vl.: Historicko-archeologický výzkum tvrze a kostela v Kralicích nad Oslavou. Časopis Moravského muzea 42 (vědy společenské), 1957, s. 67-84 a a 43, 1958, s. 67-80; FIALOVÁ, Vl.: Historie Kralic nad Oslavou ve světle archeologického výzkumu. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 9-47; FIALOVÁ, Vl.: Ein Letternfund aus dem 16. Jahrhundert in Kralice nad Oslavou. Gutenberg-Jahrbuch 1959, s. 85-91; FIALOVÁ, Vl.: Přenesení bratrské tiskárny z Kralic do Lešna. Acta Comeniana et historica 21, 1962, s. 174-178; FIALOVÁ, Vl.: Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible. Brno 1968; CHALOUPKA, J.: Bronzová kování, spony a některé jiné nálezy z historicko-archeologického výzkumu kralické tvrze. Časopis Moravského muzea 72 (vědy společenské), 1987, s. 147-154; CHALOUPKA, J.: Drobné nástroje z kralické tiskárny. Časopis Moravského muzea 62 (vědy společenské), 1977, s. 39-44; CHALOUPKA, J.: K funkci bronzových špendlíků z kralické tiskárny. Z kralické tvrze 9, 1977, s. 13-18; CHALOUPKA, J.: Kralická tiskárna v literatuře. Z kralické tvrze 12, 1985, s. 47-50; CHALOUPKA, J.: Ozdobná kování a spony na vazbách kralických tisků v Památníku kralické tiskárny. Z kralické tvrze 14, 1987, s. 42-49; CHALOUPKA, J.: Výběrová bibliografie k historii kralické tiskárny. Z kralické tvrze 10, 1978-1979, s. 49-59; NEŠVERA, R. K.: Kralický nález typografického materiálu z hlediska technicko-historického. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 81-93; SEZIMA, J.: K problému bronzových špendlíků z archeologického nálezu v Kralicích. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 159-174.  
 
'''Lit.:''' FIALOVÁ, Vl.: Bratrské tisky, jejich impresoři a nález liter v Kralicích. In: Knihtisk a Univerzita Karlova (red. L. Vebr). Praha 1972, s. 99-145; FIALOVÁ, Vl.: Bronzenadeln aus einer Buchdruckerei des XVI. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahrbuch 1961, s. 136-141; FIALOVÁ, Vl.: Bronzové špendlíky z tiskárny 16. století v Kralicích nad Oslavou. Typografia 64, 1961, s. 3-7; FIALOVÁ, Vl.: Historicko-archeologický výzkum tvrze a kostela v Kralicích nad Oslavou. Časopis Moravského muzea 42 (vědy společenské), 1957, s. 67-84 a a 43, 1958, s. 67-80; FIALOVÁ, Vl.: Historie Kralic nad Oslavou ve světle archeologického výzkumu. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 9-47; FIALOVÁ, Vl.: Ein Letternfund aus dem 16. Jahrhundert in Kralice nad Oslavou. Gutenberg-Jahrbuch 1959, s. 85-91; FIALOVÁ, Vl.: Přenesení bratrské tiskárny z Kralic do Lešna. Acta Comeniana et historica 21, 1962, s. 174-178; FIALOVÁ, Vl.: Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible. Brno 1968; CHALOUPKA, J.: Bronzová kování, spony a některé jiné nálezy z historicko-archeologického výzkumu kralické tvrze. Časopis Moravského muzea 72 (vědy společenské), 1987, s. 147-154; CHALOUPKA, J.: Drobné nástroje z kralické tiskárny. Časopis Moravského muzea 62 (vědy společenské), 1977, s. 39-44; CHALOUPKA, J.: K funkci bronzových špendlíků z kralické tiskárny. Z kralické tvrze 9, 1977, s. 13-18; CHALOUPKA, J.: Kralická tiskárna v literatuře. Z kralické tvrze 12, 1985, s. 47-50; CHALOUPKA, J.: Ozdobná kování a spony na vazbách kralických tisků v Památníku kralické tiskárny. Z kralické tvrze 14, 1987, s. 42-49; CHALOUPKA, J.: Výběrová bibliografie k historii kralické tiskárny. Z kralické tvrze 10, 1978-1979, s. 49-59; NEŠVERA, R. K.: Kralický nález typografického materiálu z hlediska technicko-historického. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 81-93; SEZIMA, J.: K problému bronzových špendlíků z archeologického nálezu v Kralicích. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 159-174.  

Aktuální verze z 10. 12. 2018, 23:45

Kralice ves na Moravě, v jejíž žerotínské tvrzi pracovala během 1578-1619 Tiskárna bratrská. Byla sem převezena z Ivančic, kde jí hrozilo prozrazení. V této kralické etapě vzniklo nejméně 70 publikací. Na přelomu let 1620 a 1621 byly Kralice přepadeny císařským vojskem a vyplněny. Tiskárna našla od roku 1622 úkryt na zámku v Náměšti/O., odkud po vydání Obnoveného zřízení zemského putovala v létě 1629 do polského Lešna.

Roku 1909 byl položen základní kámen k pomníku Kralické bible (dostavěn 1936). Instituce s názvem Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích byla zřízena 1935. V letech 1956-1958 se někdejší tvrz stala střediskem intenzivního archeologického výzkumu, který přinesl neočekávané nálezy starého typografického materiálu (valouny písmového kovu, jednotlivá písmena, ozdůbky, linky a bronzové punktury). Mezi dnes zachovanými hmotnými památkami z oblasti dějin techniky knihtisku patří tyto nálezy jednoznačně ke světovým unikátům.


Lit.: FIALOVÁ, Vl.: Bratrské tisky, jejich impresoři a nález liter v Kralicích. In: Knihtisk a Univerzita Karlova (red. L. Vebr). Praha 1972, s. 99-145; FIALOVÁ, Vl.: Bronzenadeln aus einer Buchdruckerei des XVI. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahrbuch 1961, s. 136-141; FIALOVÁ, Vl.: Bronzové špendlíky z tiskárny 16. století v Kralicích nad Oslavou. Typografia 64, 1961, s. 3-7; FIALOVÁ, Vl.: Historicko-archeologický výzkum tvrze a kostela v Kralicích nad Oslavou. Časopis Moravského muzea 42 (vědy společenské), 1957, s. 67-84 a a 43, 1958, s. 67-80; FIALOVÁ, Vl.: Historie Kralic nad Oslavou ve světle archeologického výzkumu. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 9-47; FIALOVÁ, Vl.: Ein Letternfund aus dem 16. Jahrhundert in Kralice nad Oslavou. Gutenberg-Jahrbuch 1959, s. 85-91; FIALOVÁ, Vl.: Přenesení bratrské tiskárny z Kralic do Lešna. Acta Comeniana et historica 21, 1962, s. 174-178; FIALOVÁ, Vl.: Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible. Brno 1968; CHALOUPKA, J.: Bronzová kování, spony a některé jiné nálezy z historicko-archeologického výzkumu kralické tvrze. Časopis Moravského muzea 72 (vědy společenské), 1987, s. 147-154; CHALOUPKA, J.: Drobné nástroje z kralické tiskárny. Časopis Moravského muzea 62 (vědy společenské), 1977, s. 39-44; CHALOUPKA, J.: K funkci bronzových špendlíků z kralické tiskárny. Z kralické tvrze 9, 1977, s. 13-18; CHALOUPKA, J.: Kralická tiskárna v literatuře. Z kralické tvrze 12, 1985, s. 47-50; CHALOUPKA, J.: Ozdobná kování a spony na vazbách kralických tisků v Památníku kralické tiskárny. Z kralické tvrze 14, 1987, s. 42-49; CHALOUPKA, J.: Výběrová bibliografie k historii kralické tiskárny. Z kralické tvrze 10, 1978-1979, s. 49-59; NEŠVERA, R. K.: Kralický nález typografického materiálu z hlediska technicko-historického. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 81-93; SEZIMA, J.: K problému bronzových špendlíků z archeologického nálezu v Kralicích. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 159-174.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 108; CHYBA 355. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.