Krumlovský sborník

Z Encyklopedie knihy

Mistr Krumlovského sborníku, Zahrada uzavřená, studnice zapečetěná (příměr k P. Marii a jejímu panenství); Balaám prorokuje, že z rodu Jákobova vyjde hvězda (Balaámovo setkání s andělem). Praha, asi 1417–1419. – Praha, Knihovna Národního muzea, III B 10, pag. 8

Krumlovský sborník (Knihovna Národního muzea, III B 10), pergamenový rukopis foliového formátu, obsahuje soubor nábožensky vzdělavatelných a mystických textů v češtině (překladů-adaptací): Zrcadlo lidského spasení (překlad latinského spisu Speculum humanae salvationis), Ráj duše od Alberta Velikého a Orloj věčné moudrosti dominikánského mystika Heinricha Susa, dva spisy Bonaventury o řeholním životě: Soliloquium a De perfectione vitae ad sorores. Je zde i text O sedmi smrtelných hříších připisovaný někdy Janu Husovi a Knížky o smrti mládence bujného od Tomáše ze Štítného.

Rukopis je bohatě iluminovaný - je v něm celkem 288 figuráních iniciál (z toho Zrcadlo jich má 175) a text má velkorysé okraje. To svědčí o bohatém objednateli. Skutečnost, že rukopis je psaný diakritizovaným pravopisem, ukazuje na to, že vznikl v reformním prostředí. Jsou zde ovšem určité elementy, které je možné z hlediska raného husitismu chápat jako konzervativní, například projevy přesvědčení o existenci očistce a vyobrazení příslušníků řeholních řádů.

Ohledně doby vzniku rukopisu nepanuje jednota. Někteří badatelé se domnívají, že vznikl kolem roku 1420, jiní že nebyl pořízen po roce 1415. Naposledy Daniela Rywiková navrhla jako přibližnou dobu vzniku rok 1417 a určení rukopisu pro Oldřicha z Rožmberka, který se tehdy krátkodobě připojil ke vznikajícímu husitismu. Diskutována je v tomto kontextu také iluminace zobrazující krále Davida se zlatým kalichem na modrém štítu na pag. 40.

Do Národního muzea byl věnován z krumlovské prelatury, kde byl v 19. století objeven.

Vydání částí textu: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha 1957, s. 656-659 (ukázky z Albertova Ráje duše), 660-669 (Soliloquium sv. Bonaventury), 670-675 (Zrcadlo člověčieho spasenie), 698-701 (Knížky o smrti mládence bujného).

Lit.: TRUHLÁŘ, Josef. Polozapomenutý rukopis, Časopis českého museum 58, 1884, s. 22-36; BARTLOVÁ, Milena. Původ husitského kalicha z ikonografického hlediska. Umění 44, 1996, s. 167-183. RYWIKOVÁ, Daniela. The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol? Umění 57, 2009, s. 349-363.

Odkazy

Úplná digitální kopie rukopisu

Autor hesla: Jindrich.marek