Kryštof Megander

Z Encyklopedie knihy

Kryštof Megander (též Kristus Můj Potěšitel, Megander Postoloprtský, MP, zemř. 1633) evangelický kazatel a překladatel narozený v Mostě a žijící od roku 1624 v exilu. Počáteční čtyři roky trávil v Perně. Roku 1628 se přestěhoval do Drážďan, kde 1628-1630 provozoval vlastní tiskárnu. Vybudoval ji ze zbytků dobrovické Tiskárny valdštejnské (Henyk z Valdštejna zemř. 1623), respektive pražských Peterlů. Nevěnoval se však řemeslu, nýbrž literárním a nakladatelským aktivitám, pokrývajícím potřeby českých exulantů v Německu. Provoz dílny obstarávali tiskaři Jan Ctibor Kbelský, přítel z Prahy, a Němec Gabriel Stumpfeldt (Stümfeld), který 1620-1628 provozoval v Drážďanech vlastní živnost.

Z dílny vycházely náboženské tituly, např. Egidius Hunnius Postila aneb Výklad na evangelia nedělní i sváteční (Dresden 1628), Matthias Hoë von Hoënegg Křesťanské a v slovu božím založené zdání (Dresden 1629) a Matthias Hoë von Hoënegg Evangelitská ruční knížka (Dresden 1630). Na poslední straně Křesťanského zdání si Megander (snad jen ve funkci viněty?) nechal otisknout signet patřící původně Michaelu Peterlovi st. (dvě ruce držící planoucí a nerozsvícenou svíci s devízou „Praeluceamus“). Z Hunniovy Postily byl vytištěn 1628 jen první svazek, ačkoli v jeho závěru tiskař ujišťoval, že „druhý díl … vnejspíš na světlo vyjde“. Nejpozději roku 1630 Megander tiskárnu prodal do Perna souvěrci Samuelu Martiniovi z Dražova. Vlastní literární tvorbu, především německy psaná kázání, pak až do své smrti nechával tisknout převážně v nedalekém Altenberku.


Lit.: DOLENSKÝ, Ant.: Krištof Megander, nikoli Lomnický, složil „Písničku o šťastném a slavném příjezdu Fridricha Pátého“? Časopis Českého muzea 82, 1908, s. 272-273; WINTER, E.: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin 1955.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 90 (Stumpfeldt); HEJNIC-MARTÍNEK 3. 302-303 (Megander); JIREČEK 2. 20 (Megander). = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.