Kryptonym

Z Encyklopedie knihy

Kryptonym (z řec. kryptos = tajný, onoma = jméno) pseudonym tvořený z krajních písmen křestního jména či příjmení autora, popřípadě obou jmen (Immanuel = IL = Jan Liberda, W. S-h = Václav Stach). Literárně činní evangeličtí faráři 18. a 19. století využívali ve funkci kryptonymu texty budící zdání devízy: „Kristus Můj Potěšitel“ = KMP = Kryštof Megander [z Postoloprt], „Důvěrný Služebník Boží“ = DSB = Daniel Sartorius [z Banské Bystrice], „Moudrosti Svaté se Učící Krajan“ = MSVK = Michal Semian [z Vrádiště a Kátova]).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.