Kukátkový list

Z Encyklopedie knihy

Kukátkový list (Augsburg? ca 1780). Dietzler, Johann Josef Karl – Nabholz, Johann Christoph: Prospect des Plazes, bey dem Neustädter Rathhauss (Augsburg? ca 1780). Dodatečně kolorovaný mědirytový kukátkový list s vyobrazením novoměstské radnice v Praze. Nápisy jsou s ohledem na optickou reprodukci úmyslně provedeny zrcadlově obráceně. Dle Dietzlerovy kresebné předlohy ryl a vydal Nabholz. Antikvariát Meissner (Praha).

Kukátkový list (angl. perspective views, fr. vue d’optique nebo vue perspective, něm. Guckkastenbild nebo Guckkastenblatt) ručně kolorovaný mědiryt na jednolistu určeném k prohlížení ve speciálním optickém přístroji. Frekventovaným námětem byly perspektivně zobrazené části městské zástavby. Rytina včetně nadpisu musela být z projekčních důvodů stranově obrácena. Kontury střech anebo okna budov se kvůli pronikání světelného paprsku vystřihovaly. Kukátkový list přicházel na trh mezi počátkem 18. a první třetinou 19. století. Největšího rozkvětu dosáhl ca 1740-1790. O popularitu se zasloužily takřka všechny významné evropské rytecké ateliéry. Velké proslulosti dosáhl zejména Augsburk, např. Friedrich Bernhard Werner, Georg Balthasar Probst (1732-1801), Joseph Carmine (1770-1830?) či Johann Christoph Nabholz (1752-1797). Ten dle Dietzlerových předloh realizoval dvě velmi vzácné pragensie: Prospect von dem Altstädter Rathhauss nebst dem Fischmarckt (Augsburg? ca 1780) a Prospect des Plazes, bey dem Neustädter Rathhauss (Augsburg? ca 1780).


Lit.: BALZER, R.: Peepshows. A visual history. New York 1998; COURT, T. H.-ROHR, M. von: On old instruments both for the accurate drawing and correct viewing of perspectives. The photographic journal 75, 1935, s. 54-66; EULENBERG, H.: Der Guckkasten. Schauspieler-Bildnisse. München 1948; SEITZ, W.: Augsburger Vedutenstecher und Verleger. Katalog zur Ausstellung Schloß Haimhausen. Augsburg 1982.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.