Kunstbüchlein

Z Encyklopedie knihy

Kunstbüchlein geneticky nejstarší vrstva německých tištěných učebnic z oblasti aplikované geologie, hornictví, metalurgie, chemie a alchymie. Učebnice poskytovaly řemeslníkům návody k výrobě kovů, barev a inkoustů. Anonymní návody pojmenovávané „Kunstbüchlein“ či „Rechter Gebrauch“ vycházely v Německu již před polovinou 16. století, např. Kunstbüchlin, gerechten gründtlichen Gebrauchs aller kunstbaren Werckleut (Frankfurt/M. ca 1545). U nás tento typ publikace představovala dnes nezvěstná Knížka o připravování barev (Olomouc? 1561).

2. V širším slova smyslu též obecné označení obrazových knih o uměleckém zpracování různých materiálů (barva, sklo, kámen, kov). Tyto učebnice se obíraly převážně architekturou, zlatnictvím, kresbou a malbou. V zahraničí byly vydávány již za renesance, ale jejich rozkvět nastal teprve během 17. století. K nejlépe provedeným raným pracím patří dílo Heinricha Vogtherra Ein frembds und wunderbars Kunstbüchlin allen Molern, Bildschnitzern, Goldschmiden, Steinmetzen, Schreinern, Platnern, Waffen und Messerschmiden hochnutzlich zu gebrauchen (Strasbourg 1537). Jednu z prvních učebnic leptu napsal Andreas Helmreich Kunstbüchlin, wie man auff Marmelstein, Kupffer, Messing, Zihn, Stal, Eisen … etzen und künstlich vergülden sol (Wittenberg 1574).

3. Souhrnné označení bohatě ilustrovaných teoreticko-praktických učebnic psaného písma a předloh ke zhotovování ornamentů či tiskového písma. Tyto vzorníky byly určeny písařům, písmařům (písmolijectví), výtvarným umělcům i ženské populaci trávící čas domácími ručními pracemi. V německy mluvících zemích se učebnice nazývaly Modelbuch (Model = patrona na potiskování látky) nebo Musterbuch (vzorník). Za nejstarší vzorník tohoto typu se pokládá anonymní Furm oder Modelbüchlein (Augsburg ca 1523), vyšlý z tiskárny Johanna Schönspergera ml.


Bibl.: DOEDE, W.: Bibliographie deutscher Schreibmeisterbücher von Neudoerffer bis 1800. Hamburg 1958; LOTZ, A.: Bibliographie der Modelbücher. Beschreibendes Verzeichnis der Stick- und Spitzenmusterbücher des 16. und 17. Jahrhunderts. Stuttgart 1963.

Lit.: BERLINER, R.: Ornamentale Vorlageblätter des 15.-18. Jahrhunderts. Leipzig 1924; DARMSTAEDTER, E.: Berg-, Probier- und Kunstbüchlein. Mit einer Bibliographie und 12 Abbildungen. Münchener Beiträge zur Geschichte und Literatur der Naturwissenschaften und Medizin 1, 1926, s. 99-207; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; PAISEY, D. L.: Some sources of the „Kunstbüchlein“ of 1535. Gutenberg-Jahrbuch 1980, s. 113-117; SCHLOSSER, J. von: Die Kunstliteratur. Wien 1924.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.