Kutná Hora

Z Encyklopedie knihy

Kutná Hora po Plzni, Vimperku a Praze čtvrté město v Čechách, které před rokem 1500 poznalo umění knihtisku. První kutnohorský tiskař Martin z Tišnova působil pouze v roce 1489. Vedle vimperského souputníka Johanna Alacrawa je to druhý jménem známý český tiskař a zároveň nejstarší jménem povědomý typograf domácího původu v Čechách. Jaroslav Vobr se pokusil Martina z Tišnova ztotožnit s pražským anonymním Tiskařem Žaltáře. Po krátkém Martinově kutnohorském vystoupení, které se kryje s obchodními kontakty německého tiskaře, knihkupce a nakladatele Petra Dracha ml., řemeslo ve městě až do počátku 18. století zaniklo (Václav Kralov je doložen jen letmo 1618).

První novodobou tiskárnu otevřel až roku 1713 kutnohorský rodák Jiří Vojtěch Kyncl. Kynclova rodina živnost provozovala asi 50 let a pak ji prodala Janu Františku Šleretovi. V knihtiskařské tradici pokračovali František Vincenc Korec, Josef Antonín Vondráček (činný od 1809 do konce života 1814), Bernard Jiří Reinhard (1815-1818) a další. Všichni se zaměřovali zejména na výrobu levnější a literárně nenáročné náboženské literatury, pokrývající čtenářské zájmy regionu. Obchodně zaručenou část vydavatelských aktivit tvořily jazykově české kramářské písně. Nad nivó vynikl jen učený František Vincenc Korec, jehož namnoze novátorská knižní produkce se dostávala do rukou čtenářů v celých Čechách.


Lit.: ČERVENÝ, J.: Kutnohorští knihtiskaři a tisky. Typografia 31, 1924, s. 141-152, 201-210 a 32, 1926, s. 287-315 a 33, 1926, s. 287-315; ČERVENÝ, J.: Kutnohorští knihtiskaři a tisky. Příspěvek k dějinám knihtisku a příbuzných odvětví. Praha 1926; JEDLIČKA, J.: Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila. Hradec Králové 1970; VOBR, J.: Kdo byl prvním pražským knihtiskařem v roce 1487? Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 13. Praha 1997, s. 24-38; VOLF, J. (rec.): Jaroslav Červený. Kutnohorští knihtiskaři II. Rodina Kinclů. Vitrinka 9, 1932, s. 191-192.

Lex.: CHYBA 325 a 345-346. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.