Kvart

Z Encyklopedie knihy

Verze z 30. 10. 2019, 10:20, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kvart (z lat. quartus = čtvrtý, angl. quarto, fr. in-quarto, něm. Quart) dvakrát na výšku přeložený arch se čtyřmi potištěnými listy v tiskařské složce, odtud označení 4°. Výška složky se pohybovala mezi 200 až 300 mm (u papíru veržé je arch složen a rozřezán tak, že žebrování prochází podélně). Tento formát knihy zaváděli od 70. let 15. století italští tiskaři pro tisk liturgické literatury (tehdy byla ještě po způsobu folia vyřazována sazba několik archů, které se po přeložení a rozřezání vkládaly do sebe). U nás mají kvartový formát už obě nejstarší latinsky a česky tištěné publikace z dílny Tiskaře Arnoštových Statut. Jsou to jednak latinská Statuta synodalia Arnošta z Pardubic (Plzeň 1476), jejichž složky se skládaly ještě z deseti listů, a jednak Kronika trojánská Guida de Columna (Plzeň? po 1476), která je složena ze složek většinou osmilistových. Od 16. století je kvart typickým formátem kalendářů a novinových letáků.


Lit.: KLEMZ, W.: Papier. Herstellung und Formate. Hannover 1973.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.