Lešno

Z Encyklopedie knihy

Verze z 25. 3. 2019, 11:17, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Lešno (Leszno) město v Polsku známé jako výrazné zahraniční centrum české kultury 17. století. Tady u bratrského gymnázia našla z iniciativy Jana Amosa Komenského mezi léty 1629-1656 útočiště Tiskárna bratrská, převezená sem po vydání Obnoveného zemského zřízení z moravských Kralic. Rektorem gymnázia a správcem této vůbec první lešenské tiskárny byl Komenský. Prvním tiskařem se stal Matěj Teodor Krokočínský, od roku 1632 ho vystřídal Daniel Vetter.

Zatímco starší historikové knihtisku považovali za počátek lešenské etapy publikaci Lewise Baylyho Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé knížka milostná (Leszno? 1630?), dnes jsou jako nejstarší vydání, opět ovšem postrádající dataci, uváděna Vidění a zjevení … od léta 1616. až do léta 1624 Christofa Kottera (Leszno? 1629?). Na rozdíl od předchozí ivančicko-kralické etapy nebyla exilová Tiskárna na panství Rafaela Leszczyńského již nucena pracovat ilegálně. Více než polovinu svých publikací proto otevřeně označila místem tisku, ba i jménem tiskaře (nikoli však konkrétním institucionálním názvem). Teprve v Lešně překročila Tiskárna úzký horizont svých vnitřních potřeb, otevřela se širším společenským podnětům a vydávala latinské, polské, české a německé publikace určené nejen exulantům a tajným nekatolíkům v Čechách a na Moravě, ale i běžnému polskému publiku.

Až do požáru města v roce 1656 zde bylo vytištěno více než 160 publikací, z toho přes 40 v polštině. Nejfrekventovaněji vydávaným autorem byl samozřejmě Komenský s ca 40 různojazyčnými tituly. Tato literární aktivita mu právě zde získala světovou proslulost. Přehled o vydavatelské činnosti exilové Tiskárny bratrské nebude patrně nikdy úplný, neboť paralelně s ní 1634-1656 našel v Lešně jedno ze svých útočišť často se stěhující luterán Wigand Funck (též Funcke, zemř. 1662?), jehož dílna občas užívala stejný typografický materiál a vydávala i shodné tituly.


Lit.: BEČKOVÁ, M.: Tiskárna Jednoty bratrské v Lešně. Slavia occidentalis 24, 1964, s. 59-81; BICKERICH, W.: Zur Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels in Lissa. Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 19, 1904, s. 29-60; CHALOUPKA, J.: Z kralické tvrze do Lešna. Brno-Poznań. Kniha přátelství jihomoravského kraje a poznańského vojvodství. Brno 1974, s. 62-64; KAWECKA-GRYCZOWA, A.: Leszno ośrodek wydawniczy Jednoty. In: Z dziejów polskiej książki v okresie renesansu. Studia i materialy (ed. A. Kawecka-Gryczowa). Wrocław etc. 1975, s. 311-417; SKUTIL, J.: Lešno-metropole jednoty bratrské 17. století. Z kralické tvrze 8, 1975-1976, s. 21-28; ŚLIZIŃSKI, J.: Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.). Monografie slawistyczne 1. Wrocław-Warszawa 1959.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 298-299; KAWECKA-GRYCZOWA (et al.) 3/1. 156-162.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.