Lepenka

Z Encyklopedie knihy

Lepenka (angl. pasteboard, fr. carton collé, něm. geklebte Pappe) tuhý a pevný papír vyšší plošné hmotnosti nežli kartón (čtverečný metr váží nad 250 gramů, tloušťka přesahuje 1,5 mm). Původně vznikala slepením (kašírováním) několika vrstev papíru (mimo jiné makulatury), počínaje 70. léty 17. století se čerpá ručně jako měkký, houbovitý a na povrchu nerovný list. Strojová výroba lepenky přichází ponejprv roku 1824 (Anglie). Od dob benátského tiskaře Alda Manuzia st. (1449-1515) slouží vrstvená lepenka namísto těžšího dřeva k přípravě knižních desek. Lepenka s hladkým povrchem se užívala též ve funkci prokladu potištěných archů při protahování hladícími válci (John Baskerville) a od počátku 19. století jako svrchní náložka litografického lisu. K vrstvenné lepence se ve 30. letech 19. století vrátila ještě technologie stereotypních matric.


Lit.: HOYER, D.: Handbuch der Karton- und Pappenherstellung. Leipzig 1974; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.