Libreto

Z Encyklopedie knihy

Libreto (z it. libretto = knížka, angl. a fr. libretto, něm. Operntext) tištěný operní text prodávaný během představení. Jeho existence je vymezena vznikem opery na samotném konci 16. století. Jako jedno z nejstarších libret bývá uváděno Ottavio Rinuccini L’Euridice, rappresentata nello sponsalitio della regina di Francia (Firenze 1600), které vyšlo z dílny Cosima Giunty. Zvláště žádaným a módním zbožím se libreta stala během 17.-18. století v souvislosti s rozvojem benátské opery, později i operety a pantomimy. Brožury osmerkového formátu přinášely dramatický text na rozdíl od synopse v úplnosti (většinou v italsko-německém znění), shodně pak uváděly osoby a obsazení, někdy i výtvarníka dekorací a autora hudby (původce textu je zmiňován zřídka). Samostatné tisky či konvoluty libret jsou dochovány velmi vzácně především v zámeckých knihovnách (Český Krumlov, Kačina, Křimice, Radenín).


Bibl.: KNEIDL, P.: Libreta italské opery v Praze. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 1/1966, s. 97-131, 2/1967, s. 115-186, 3/1968, s. 190-201 a 4/1969, s. 186-215; KNEIDL, P. (a kol.): Teatrália zámecké knihovny z Radenína. Sv. 1-3. Praha 1962-1969; SONNECK, O. G. T.: Catalogue of opera librettos printed before 1800. Washington 1914; SCHAAL, R.: Die vor 1801 gedruckten Libretti des Theatermuseums München. Die Musikforschung X-XIV. Kassel-Basel 1957-1961; STIEGER, Fr.: Opernlexikon. Teil I/1-3 (Titelkatalog); Teil II/1-3 (Komponisten), Teil III/1-3 (Librettisten). Tutzing 1975-1981; ŠIMÁKOVÁ, J.-MACHÁČKOVÁ, E.: Teatrália zámecké knihovny v Českém Krumlově. Sv. 1-3. Praha 1976; ŠIMÁKOVÁ, J.-MACHÁČKOVÁ, E.: Teatrália zámecké knihovny z Křimic. Sv. 1-2. Praha 1970; THIEL, E.-ROHR, G. (edd.): Libretti. Verzeichnis der bis 1800 erschienenen Textbücher. Frankfurt/M. 1970.

Lit.: CHALOUPKA, A.: Divadelní Pragensia v drobných spisech Lobkovické knihovny. Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 1958. Praha 1959, s. 120-124; CHALOUPKA, A.: Mimopražská teatralia v drobných spisech Lobkovické knihovny. Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 1959. Praha 1961, s. 106-119; CHALOUPKA, A.: Orlando furioso, nově nalezené libreto k prvému představení italské operní stagiony ve sporckovském divadle v Praze 1724. Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 1956. Praha 1958, s. 96-108; KNEIDL, P.: K pražskému provedení první české zpěvohry před 200 lety. Sborník Národního muzea v Praze C 9. Praha 1964, s. 173-188; KNEIDL, P.: Pražské činoherní a operní texty z doby působení divadla v Kotcích. In: Divadlo v Kotcích. Nejstarší pražské městské divadlo, 1739-1783 (red. Fr. Černý). Praha 1992, s. 266-285.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.