Libri catenati (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Libri catenati (lat. knihy na řetězu, angl. chained books, fr. livres enchaînés, něm. angekettete Bücher nebo Kettenbücher) pozdně středověký způsob ochrany knihy před pádem, nežádoucí manipulací a krádeží. Praktikoval se do 16., místy až do 17. století, a to v klášterních knihovnách a některých librářích partikulárních (městských) škol. Ochranu obstarával řetěz, jehož jedna strana byla zachycena v kovovém oku, zapuštěném do horní hrany zadní dřevěné desky knižní vazby. Druhá strana nikterak masivního, ale přiměřeně dlouhého řetězu poutala často užívaný či cenný svazek ke čtenářskému pultu nebo k lavici. Zřejmě nejstarší tištěnou zprávu o knihách na řetězu v Čechách přináší pamflet Cíl a praktiky papeženců a jezuitů (Praha 1618), který pod pseudonymem Desiderius z Fridberku sepsal snad Václav Budovec z Budova.

Původní řetězy byly během reorganizací knihovních fondů v 18. století odstraňovány (intaktní exempláře se vzácně zachovaly např. v sálových knihovnách anglického Herefordu, italské Florencie, v holandském městě Zutphen aj.). Proto je dnes tento historický způsob ochrany prezentován většinou pouhým fragmentem řetězu, hranovými očky, anebo jen stopami po nich. Z českých a moravských knihoven Pravoslav Kneidl shledal čtyři exempláře rukopisů z doby mezi první polovinou 13. století a 60. léty 15. století a na jednapadesát prvotisků, které byly kdysi opatřeny řetězem. Většinou šlo o knihy z klášterů minoritských a františkánských. Kneidlův soupis nezahrnuje nekatolickou knihovnu latinské školy v Jáchymově (40.-60. léta 16. století). Zde se dodnes zachovaly 74 svazky s řetězem a 63 svazky s neklamnými stopami po jeho existenci.(Praha 1833 časopis Krok), v níž ustálil českou odbornou terminologii

.Lit.: KNEIDL, P.: Libri catenati. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. A. Baďurová). Praha 1999, s. 121-147; SCHMIDT-KÜNSEMÜLLER, Fr. A.: Corpus der gotischen Lederschnitteinbände aus dem deutschen Sprachgebiet. Stuttgart 1980; STREETER, B. H.: The chained library. London 1931; STURM, H.: Die Bücherei der Lateinschule zu St. Joachimsthal. St. Joachimsthal 1929.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.