Lineární tiskové písmo

Z Encyklopedie knihy

Lineární tiskové písmo se vyznačuje zcela nediferencovanou, anebo přibližně stejnou tloušťkou jednotlivých tahů. Vzniklo až na počátku 19. století s rozmachem akcidenčních tiskovin. Uplatnilo se jen jako humanistická vertikála (řídce i polokurziva) dvojího typu, a to serifová, zvaná nepřesně egyptienka, a strohá bezserifová, běžněji označovaná grotesk neboli „hůlkové písmo“. Latinské tiskové písmo s proměnlivou modelací tahů se nazývá stínované.


Lit.: KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.