Linkovátko (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Linkovátko)

Linkovátko (neboli štrajchajzna z něm. Streicheisen) druh knihařského nářadí sloužícího od 15. století k vytlačení linky v usňovém pokryvu vazby slepotiskové. Linka se tlačila podél přiloženého pravítka. Jednoduchá konstrukce nářadí zanechávala stopu jedné linky, nářadí se spojenými noži pořídilo až čtyři násobené linky najednou. Zavádění paralelních linek vyžadovalo velmi silný ruční tlak.


Lit.: HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 19-145.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.