Loci communes

Z Encyklopedie knihy

Loci communes (lat. všeobecně známá místa) název kazatelské pomůcky přinášející věcně řazený svod citátů z antické literatury, bible či děl církevních Otců. Svou formou i posláním se tyto pomůcky podobaly florilegiu a rosariu. Prototypem se na dlouhou dobu stala Loci communes rerum theologicarum Philippa Melanchthona (Basel 1521). Některá díla stejného zaměření se nazývala „Loci observationum“.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.