Louka u Znojma

Z Encyklopedie knihy

Louka u Znojma dnes část moravského Znojma, v jehož premonstrátském klášteře pracovala od roku 1595 přinejmenším do 1612 katolická Tiskárna premonstrátská, přenesená později kardinálem Ditrichštejnem do Mikulova a obnovená jako Tiskárna piaristická.


Lit.: ŠTĚPNIČKOVÁ, J.: Loucké tisky ve fondu knihovny JMM (Jihomoravského muzea). 1595-1608. Katalog výstavy JMM ve Znojmě. (Znojmo) 1995.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 69; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 131; CHYBA 287 (Tiskárna klášterní).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.