Lubok

Z Encyklopedie knihy

Lubok (z rus. lýková dlaha, destička, angl. a fr. lubok, něm. Lubok) ruská varianta textově-obrazového jednolistu vyvinutá jako derivát knižní ilustrace v druhé polovině 17. století. Zprvu šlo o deskotisk na lipové kůře, dodatečně kolorovaný červenou, žlutou, zelenou a případně modrou barvou. Později zdomácněl kamenoryt a mědiryt, přičemž otisky se prováděly již na papír. Největší rozkvět těchto jednolistů nastal během 18. a 19. století, kdy nastoupila litografie. Lubok (též lubočnaja kartinka) těžil ze západních předloh (Bilderbogen), transponovaných do roviny zlidovělého biedermeieru a folklóru s byzantskými prvky. Tak jako středoevropské kramářské písně a jiné drobné tisky prodávaly se cenově dostupné lubky na trzích. Sloužily k výzdobě stěn chudších obydlí a plnily též funkce často satiricky a proticarsky zaměřeného informačního média.


Lit.: BACHTIN, Vl. S.: Russkij lubok XVII-XIX vv. Moskva 1962; BALDINA, O. D.: Russkije narodnyje kartinki. Moskva 1972; IVANOV, E. P.: Russkij narodnyj lubok. Moskva 1937; MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, N.: Lubok neboli Ruské lidové tisky. Praha 1946; OVSYANNIKOV, J.: The lubok. 17th-19th century Russian broadsides. Moskva 1968; PRONIN, A.-PRONIN, B.: Russian folk arts. London 1975; RUSKÝ lubok. Lidové obrázky 17. a 18. století (katalog výstavy). Praha-Brno 1971; SYTOVA, A.: The lubok. Russian folk pictures 17th to 19th century. Leningrad 1984; TILL, W.: Lubok. Der russische Bilderbogen. München 1985; WÜNSCHMANN, Fr.: Der Buchhandel mit ,Lubki-Literatur‘ im 19. Jahrhundert im Rußland. Archiv für Geschichte des Buchwesens 45, 1996, s. 227-282.

Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 207.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.