Luc-Antoine Boyet

Z Encyklopedie knihy

Luc-Antoine Boyet (zemř. 1733) francouzský knihvazač raného rokoka, činný asi od 1680. Titul královského knihvazače získal 1698. Jeho dílně je připisován zrod vazby se vzorem „dentelle“. Snad vůbec poprvé se zde užíval také nepravý marokén připravený z jemné teletiny.


Lit.: DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.