Luleč

Z Encyklopedie knihy

Luleč krátkodobé sídlo nekatolického knihtisku na Moravě, v němž vladyka a zakladatel sekty habrovanských (lileckých) Jan Dubčanský ze Zdenína a na Habrovanech (zemř. 1543) držel mezi léty 1530-1536 soukromou tiskárnu s tiskařem Kašparem Aorgem (1533 však Aorg pracoval v Náměšti/O.). Dle dnešního povědomí zde vyšlo na devět jazykově českých konfesijně vyhraněných titulů, např. kancionál Písničky křesťanské ku cti a chvále Boží z mnohých jiných sebrané (Luleč 1530) nebo habrovanská Apologia, totiž Zjevné dosti učinění aneb všem vóbec vydání počtu z víry (Luleč 1536). Všechny tisky byly v impresech označovány pomístním „in Monte liliorum“, případně „z Hory lilecké“. Po zatčení Dubčanského 1537 a Aorgově odchodu do Güntherovy tiskárny v Prostějově knihtisk v Lulči zaniká.


Lit.: HANÁK, J.: Bratří a starší Hory lilecké. Časopis Matice moravské 52, 1928, s. 39-124 a 277-348; ODLOŽILÍK, O.: Jednota bratří Habrovanských. Český časopis historický 29, 1923, s. 1-70 a 301-357; PROCHÁZKA, V.: Tiskárna bratří Habrovanských v Lulči u Vyškova. Vyškov 1933 (repr. Vyškov 1940); ROTHKEGEL, M.: The Hutterian brethren and the printed book. A contribution to anabaptist bibliography. In: The mennonite quarterly review 74, 2000, s. 51-85.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 132; CHYBA 360. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.