Luxusní vazba (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Luxusní vazba)

Luxusní vazba (angl. de luxe binding, fr. reliure de luxe, něm. Luxuseinband nebo Prachteinband) typ knižní vazby vyznačující se vysokým podílem uměleckého řemesla, zejména zlatnického, ryteckého, kovotepeckého, řezbářského, tkalcovského či sklářského. Přepychové vazby jsou jako atributy světců zobrazeny již na křesťanských mozaikách v Raveně a Římě (4.-5. století). Nejstarší dochované artefakty však pocházejí až ze 7. století. Novozákonní symbolika a jedinečnost provedení (do plechu vysekávané miniatury, emailové plotny, drahé kameny a perly) tu podtrhávaly bohoslužebný význam liturgických rukopisů (odtud též označení vazba oltářová).

S přechodem na masové množství knihtiskem šířených textů byl přepych románských a gotických vazeb potlačen ve prospěch méně okázalé vazby řezané a vazby slepotiskové. Monopolním prostředkem ke zvýšení výzdobného účinu se stalo od poslední třetiny 15. století zlacení. Nad užitkový standard řemesla postoupily jen některé práce bibliofilního rázu spočívající v nalepování barevných kousků usně (vazba se vzorem „mosaïque“), dále v malování a lakování (vazba malovaná, vazba „vernis sans odeur“) a ve výšivce (vazba vyšívaná). Tradici středověké přepychové vazby napodobilo pro vydání luxusní až barokové a rokokové knihařství, které s ohledem na vkus publika znovu těžilo ze spolupráce zlatníků, kovotepců nebo sklářů (vazba reliéfní). V širším slova smyslu, avšak neprávem, se u nás termín „luxusní“ vztahuje též na vazby se supralibros a na silně přezlacené vazby nakladatelské 19. století.


Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.