Lysá nad Labem

Z Encyklopedie knihy

Lysá nad Labem město v Čechách, na jehož zámku provozoval v letech 1710-1712 soukromou tiskárnu (Privatdruckerei) hrabě František Antonín Špork. Poněvadž zdejší Šporkova produkce byla trnem v očích jezuitů, kvůli utajení postrádala úplná impresa. Do doby, nežli budou všechna tiskařská i nakladatelská šporkiana podrobena vědeckému zkoumání, se obecně za publikace z Lysé považují ty, které vznikly přičiněním Šporka a členů jeho rodiny v předmětných letech a vyšly bez uvedení místa tisku. Dílna ostentativně opomíjela povinnost předkládat texty k církevní cenzuře. Byla označena za podezřelou a v červnu 1712 na císařův příkaz násilně uzavřena.


Lit.: PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003); VOLF, J.: Příspěvek k dějinám knihtiskárny Sporckovy v Lysé n. L. Časopis československých knihovníků 11, 1932, s. 9-11.

Lex.: CHYBA 360. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.