Müller

Z Encyklopedie knihy

Millerova cesta po Egyptě (Praha 1729–1732). Miller, Angelicus Maria: Peregrinus in Jerusalem. Fremdling zu Jerusalem (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Matěj Adam Höger 1729–1732). Čtvrtý díl (1732), nesignovaná tabule před pag. 1 (autor vyobrazen jako jezdec na oslu uprostřed poutníků). Ze stylu rytiny lze usuzovat, že jejím původcem byl pravděpodobně jinak neznámý Müller. Antikvariát Meissner (Praha).

Müller (též M) mědirytec náboženských ilustrací, s nimiž pražské i mimopražské tiskárny pracovaly od 20. do 80. let 18. století. Rytiny doprovází pouze příjmení „Müller sc.“, a je tedy pravděpodobné, že za signaturou se skrývají Eliáš Müller, Karel Müller a nejpravděpodobněji pak Marek Müller.

Doposud jsou evidovány tyto publikace: Ignatius de Loyola Duchovní cvičení (Praha 1721, vedle Müllerových ilustrací i mědiryty Samuela Dvořáka st. a Jana Kryštofa Prentla), Martin von Cochem Velká štěpná zahrada (Tiskárna arcibiskupská v Praze 1727 a dvě vydání 1750 tamtéž s Müllerovými frontispisy a ilustracemi, vydání v Praze 1760 u firmy Fický-Hladký s jedinou signovanou ilustrací), Antonín Koniáš Clavis haeresim claudens & aperiens. Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající (Hradec Králové 1729, nesignovaný frontispis se sv. Antonínem Paduánským a celostranný signovaný mědiryt s Pannou Marií odevzdávající Ježíška sv. Antonínovi), Angelicus Maria Miller Peregrinus in Jerusalem. Fremdling zu Jerusalem (Praha 1729-1732 a Wien-Nürnberg 1735, několik topografických ilustrací), Vojtěch František Josef Levinský Křesťanský hlas všeobecní (Praha 1733, valdštejnský erb), Brevis descriptio vitae sanctae Julianae Falconeriae (Praha 1737, frontispis s ústřední postavou světice), Květná kytka z vonného koření (Hradec Králové 1737, frontispis), Jan Mauricius Václav Martini Jasně se třpytící diamant neb Spasitedlný ochránce … vlasti svatý Jan Nepomucký (Praha 1741, titulní viněta s Janem Nepomuckým a dalšími světci), Lékařství duchovní proti bolesti zubův v nově vynalezené (Praha 1746, frontispis se sochou sv. Apollonie), Kurs neb Hodinky nejsvětější Panny Marie (Praha 1751, frontispisy u druhého a třetího dílu), Das kleine Baum-Gärtel in mittleren Druck (Praha 1781, frontispis), Karl Gottlob von Anton Erste Linien eines Versuches über der alten Slawen (Leipzig 1783-1789, čtyři ilustrace) a nedatovaná Mariánská pobožnost … manželky, by šťastného porodu dojíti mohla (Praha, frontispis s Kristem jako Spasitelem).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.