Macé Ruette

Z Encyklopedie knihy

Macé Ruette (zemř. 1644) francouzský knihvazač činný v letech 1606-1638, z toho od 1635 na dvoře Ludvíka XIII., kam nastoupil po smrti předchůdce Clovise Èveho. Byl snad prvním Evropanem, který louhem a kyselinou mramoroval marokén, aby zahladil stopy po povrchových nedokonalostech usně. Poněvadž rohová pole desek zdobil florálním ornamentem doplněným puncovanými spirálami, právem se řadí k tvůrcům vazby se vzorem „pointillé“. Touto technikou pracoval samostatně od 1644 též syn Antoine Ruette (1609-1669), angažovaný ve službách Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV.


Lit.: DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. století. Praha 1959.

Lex.: THIEME-BECKER 29. 174. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.