Makulatura (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Makulatura (z lat. macula = skvrna, angl. spoiled sheets, fr. feuilles gatées nebo maculatures, něm. Fehldrucke nebo Makulaturen) vadně potištěný, odpadový nebo poskvrněný papír. V tiskárnách se užíval k prokládání archů s čerstvými otisky, anebo k prokládání navlhčeného papíru. Makulaturu spolu s nepotřebnými korekturními obtahy a nerozprodanými či věcně zastaralými tiskovinami z šetrnosti vykupovali knihvazači, kteří ji pak kašírováním měnili na vazebnou lepenku a kartón. Při převazbách, či během konzervace a restaurování starých tisků lze tak dodnes objevovat v knižních deskách a na přídeštích unikátní zlomky kdysi makulované knihtiskařské produkce, ba i neporušené jednolistové almanachy, minuce, nátisky hracích karet apod. Souvislost mezi makulaturou a blokem knihy je přitom vždy natolik závažná, že i po vyjmutí historického materiálu musí být zachována evidenční vazba k původnímu objektu.


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Nástěnné kalendářní minuce Pavla Olivetského. Knihovna. Vědecko-teoretický sborník 1962. Praha 1962, s. 23-58; DOKOUPIL, Vl.: Neznámé brněnské prvotisky. Zpráva o nálezu. In: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory (věd. red. J. Polišenský). Praha 1970, s. 61-81; DOKOUPIL, Vl.: Neznámý tisk olomouckého tiskaře Konrada Baumgartena. In: Docentu PhDr. Františku Horákovi k šedesátinám (red. Bl. Kovář). Praha 1971, s. 14-22; HOENIG, V.: In Buchdeckel überlebt. Die Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts. Myosotis 5, 1989, s. 16-19; KOPECKÝ, M.: Milostné básně ze 16. století a jiné nálezy v brněnské Univerzitní knihovně. Listy filologické 84, 1961, s. 277-295; KUCHAŘOVÁ, H.: Zpráva o nálezu českého jednolistu. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. A. Baďurová). Praha 1999, s. 203-212; POKORNÝ, P. R.: Nové zlomky Skorinovy bible ve Státní knihovně ČSR. Ročenka Státní knihovny ČSR 1976. Praha 1978, s. 56-70; ROHANOVÁ, M.: Neznámý tisk Jana Jičínského staršího a průřez jeho českou tiskařskou tvorbou. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků Státní knihovny ČSR 5. Praha 1988, s. 139-146; URBÁNKOVÁ, E.: Nově určené zlomky prvotisků. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků Národní knihovny v Praze 8. Praha 1991, s. 59-64; VOBR, J.: Neznámá olomoucká odpustková listina z roku 1501. In: Docentu PhDr. Františku Horákovi k šedesátinám (red. Bl. Kovář). Praha 1971, s. 23-32.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.