Marcus Weinmann

Z Encyklopedie knihy

Verze z 8. 9. 2016, 23:14, kterou vytvořil Petr Voit (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Marcus Weinmann mědirytec druhé poloviny 18. století rozený v Klagenfurtu. Studoval u Franze Lepolda Schmittnera ve Vídni. Pracoval zde, od 1758 střídavě i v Grazu a 1780-1804 v Bratislavě. Během vídeňské etapy vytvořil též několik ilustrací, které se signaturou „M. Weinmann Sc. Viennae“ byly zařazeny do bohemikálních knih: Pierre Bouguer Optice de diversis luminis gradibus dimetiendis opus posthumum in lucem editum a D. de La Caille (Wien-Praha-Terst 1762, signována však jen poslední ze šesti tabulí) a anonymní Sammlung auserlesener Gebether, welche zum Gebrauche aller gottliebenden Christen zusammen getragen sind (Brno 1776, dvě rytiny z pěti byly otištěny ještě v mladším brněnském vydání 1781).

Pro první vydání Bible české neboli Prešpurské (Bratislava 1787) zhotovil frontispis a titulní ilustraci s námětem dolování (zmenšená kopie z Bible hallské 1722). První rytina je značena „Weinman Sc: Posony“, druhá „M: Weinmann Sc. Posony“. Titulní mědiryt se opakuje i ve druhém vydání Prešpurské bible 1803, ale jménem rytce již značen není. Weinmannův bratislavský frontispis s králem Davidem je zařazen do knihy Ruční kancionálík (Bratislava 1800).

Literatura

Lex.: MINÁČ (red.) 6. 353 = MINÁČ, Vl. (a kol.): Slovenský biografický slovník. Sv. 1-6. Martin 1986-1994.; NAGLER 24. 62 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 35. 303 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH 54. 50-51. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.