Martin Tyroff

Z Encyklopedie knihy

Ramhofského Drei Beschreibungen (Praha 1743). Ramhofský z Ramhofenu, Jan Jindřich: Drei Beschreibungen erstens des königlichen Einzugs, welchen … Maria Theresia … in dero königliche drey Prager-Städte gehalten (Praha, Karel František Rosenmüller ml. 1743). Rozkládací tabule za pag. 4 s korunovačním průvodem na dnešním Malostranském náměstí. Signatura kreslíře Johanna Josefa Karla Dietzlera vlevo dole, rytec Martin Tyroff signován vpravo dole. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AQ III 27.

Martin Tyroff (1705-1758) člen významné norimberské rodiny mědirytců a nakladatelů. Jako rytec se specializoval na náměty heraldické a topografické. Na tomto poli dosáhl snad největších úspěchů ilustracemi souborného vydání děl Martina Opitze Teutsche Gedichte (Frankfurt/M. 1746). Dle Dietzlerových kreseb ryl a zároveň řídil práci svých kolegů na dvou rozkládacích prospektech Prahy ve slavnostní publikaci Trojí popsání předně slavnýho vjezdu … Mariae Theresiae … do královských Měst pražských (Praha 1743), uspořádané právníkem Janem Jindřichem Ramhofským z Ramhofenu. Kniha s týmž obrazovým doprovodem vyšla také německy jako Drei Beschreibungen erstens des königlichen Einzugs, welchen … Maria Theresia … in dero königliche drey Prager-Städte gehalten (Praha 1743). Oba prospekty jsou značeny „Mart. Tyroff sculpt. direx. Norimbergae“ (v příjmení je nad ,y‘ dvojtečka, a Knihopis ho tak transliteruje jako „Tijroff“).


Lit.: NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; RÜMANN, A.: Die illustrierten deutschen Bücher des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1927.

Lex.: NAGLER 21. 403-405 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 33. 514-515. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.