Matěj Cyrus

Z Encyklopedie knihy

Matěj Cyrus (snad též MC, 1566-1618) bratrský kněz a od roku 1611 až do konce života biskup jednoty. Spolu s Pavlem Slovákem (Slovaciem) pořídil 1590 překlad latinské verze cestopisu kalvinisty Jeana de Léry (pod názvem Historie o plavení se do Ameriky), avšak text kritizující soudobou společnost cenzura do tiskárny nepropustila a dílo vyšlo tiskem až v nové době (1858 v Jirečkově Antologii a 1957 v úplné edici Quida Hodury a Bohuslava Horáka). Cyrus pravděpodobně užíval monogram MC s kotvou, křížkem a korunou, který je vedle jiných iniciál (Jiří Erastus, Matouš Konečný a Jan Lanecius) součástí kolektivního kralického signetu v kancionálu Písně duchovní evangelistské (Kralice 1615 a Kralice 1618). Jako počáteční iniciála Cyrova příjmení bývá, ovšem s nejistotou, vykládáno písmeno C v kolektivním monogramu CEILM.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Lex.: LEXIKON 1. 372-373. = LEXIKON české literatury. Osobnosti, díla, instituce (věd. red. Vladimír Forst). Sv. 1-4/I-II. Praha 1985-2008.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.