Matouš Teodor Krokočínský

Z Encyklopedie knihy

Matouš Teodor Krokočínský (zemř. 1632) rodák z Krokočína pracující nejprve jako pomocník Václava Elama v kralické Tiskárně bratrské a od 1629/30 v Lešně jako tiskař její exilové etapy. Je pravděpodobné, že první jeho prací byla Vidění a zjevení … od léta 1616. až do léta 1624 Krzystofa Kottera (Leszno? 1629?). Vlastní literární činnost Krokočínského se v některých starších bibliografiích připomíná adaptací a překladem středověkého díla Zlatý spasení lidského řetěz (patisk z 19. století situovaný do Hradce Králové 1628). Po smrti Krokočínského zastával funkci druhého a zároveň posledního tiskaře v lešenské tiskárně Daniel Vetter st.


Lit.: BEČKOVÁ, M.: Tiskárna Jednoty bratrské v Lešně. Slavia occidentalis 24, 1964, s. 59-81; FIALOVÁ, Vl.: J. A. Komenský a umění knihtiskařské. Z kralické tvrze 4, 1970, s. 11-18; KAWECKA-GRYCZOWA, A.: Leszno ośrodek wydawniczy Jednoty. In: KAWECKA-GRYCZOWA, A.: Z dziejów polskiej książki v okresie renesansu. Studia i materialy. Wrocław etc. 1975, s. 311-417; SKUTIL, J.: Lešno-metropole jednoty bratrské 17. století. Z kralické tvrze 8, 1975-1976, s. 21-28; ŚLIZIŃSKI, J.: Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.). Monografie slawistyczne 1. Wrocław-Warszawa 1959.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 299; KAWECKA-GRYCZOWA (et al.) 3/1. 147-148.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.