Maureska (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Verze z 21. 10. 2019, 12:41, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Maureska (z fr. mauresque = maurský, angl. Moresque, něm. Mauresque) plošný a velmi rytmicky organizovaný rozvilinový ornament, jehož skladebné prvky vycházejí paprskovitě ze středu a symetricky na sebe navazují. Kompozice tak připomíná půdorys abstraktního květu či rostliny. Na rozdíl od arabesky neobsahuje zoomorfní prvky. Mauresku hojně užívalo antické stavitelství. Do tištěné knihy či na knižní vazbu pronikla před polovinou 16. století. Zasloužily se o to přinejmenším dva zahraniční vzorníky, totiž La fleur de la science de broderie, façon arabique et italique (Paris 1530), který vytvořil štukatér Francesco di Pellegrino, a 40 jednostranně potištěných listů s návrhy sochaře a kreslíře Petera Flötnera (Zürich 1549, bez textu a bez titulního listu). Maureska se nejvíce uplatnila jako manýristická kruhová viněta, např. Biblí české díl šestý totiž Nový zákon (Kralice 1601). Odlišný typ vegetativního ornamentu nazýváme rozeta.


Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 217.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.