Mikulov

Z Encyklopedie knihy

Mikulov krátkodobé sídlo nekatolického knihtisku na Moravě, v němž náboženská sekta novokřtěnců pod ochranou Lichtenštejnů instalovala pátou nejstarší moravskou tiskárnu, doloženou v letech 1526-1527. Patřila Balthasaru Hubmaierovi (též Fridberger, ca 1480/81-1528), bavorskému rodáku usazenému předtím krátce v Curychu. Do Mikulova s Hubmaierem přišel i výkonný tiskař Simprecht Froschauer (Sorg). Hubmaier byl roku 1528 ve Vídni upálen a Froschauer se vystěhoval do slezské Lehnice.

Po stoleté odmlce přenesl kardinál František z Ditrichštejna do Mikulova na krátkou dobu 1630-1639 bývalou Tiskárnu premonstrátskouLouky u Znojma. Obnovená dílna působila při katolickém gymnáziu jako Tiskárna piaristická. Roku 1639 se odmlčela. Poté ji měl 1640 koupit Jan Bernard Werner a přestěhovat do Brna. Poněvadž v Mikulově byla početná židovská obec se zemským rabínem, krátkodobě sem 1765-1779 (a ještě 1785) přenesla hebrejskou tiskárnu Anna Františka, vdova po Františku Josefu Neumannovi. Podmínkou tohoto přesunu bylo otevření paralelní německo-česko-latinské tiskárny (1766). Po návratu Neumannovy rodiny do Brna (1779) v Mikulově působili již jen knihkupci.


Lit.: BERGSTEN, T.: Balthasar Hubmaier. Kassel 1961; BRAUNOVÁ, A.: Počátky hebrejského knihtisku na Moravě. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999 (red. A. Hynková). Brno 1999, s. 57-61; PUMPRLA, V.: Moravský a prostějovský knihtisk v 16. století. In: Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Výbor příspěvků z vědecké konference uspořádané u příležitosti šestistého výročí udělení městských práv Prostějovu … ve dnech 24. a 25. dubna 1990 (red. M. Kokojanová). Prostějov 1994, s. 158-164; WESTIN, G.-BERGSTEN, T.: Hubmaiers Schriften. Heidelberg 1962.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 347-348; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 153; CHYBA 328 a 361-362. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.