Minuskule

Z Encyklopedie knihy

Minuskule (z lat. minusculus = maličký; angl. lower-case letter, fr. minuscule, něm. Minuskel, Kleinbuchstabe) písmeno malé abecedy římského původu konstruované do čtyřlinkového systému (např. ‚g‘ je vepsáno do spodní dvojice linek a ‚h‘ do horní dvojice). Humanistická minuskule 15. století se stala základem tiskové antikvy. Typografický slang užívá též označení minuska.


Lit.: HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.