Miscellanea

Z Encyklopedie knihy

Miscellanea (z lat. miscellus = smíšený, angl. miscellanea nebo miscellany, fr. miscellanea nebo mélanges, něm. Miscellanea nebo Miszellen) spisy různorodého obsahu snesené v jednu knihu. Tohoto označení u nás použil Bohuslav Balbín u svého vlastivědného díla Miscellanea historica Regni Bohemiae (Praha 1679-1688).


Lex.: VLAŠÍN, Š. (red.): Slovník literární teorie. Praha 1977, s. 232-233.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.